Použití programu v síti

Program lze použít v síti např pro generování součástí pro programy
Ideas-Drafting pracujících na pracovních stanicích Silicon Graphics
pod operačním systémem Irix, či pro programy ME10 pracujících pod HP-Unix.

Program parts je instalován na libovolném PC s nainstalovaným
operačním systémem Linux (lze využít např. podnikový proxy server,
kde se většinou používá Linux)

Ze stanic se k tomuto počitači lze připojit pomocí příkazů xhost a telnet

Aby nedocházelo ke kolizím při současné práci více uživatelů je nejjednodužší
způsob jak tomu předejít, založit na servru více uživatelů a program jednoduše
nainstalovat pro každého uživatele zvlášť.

Pro kopírovaní vygenerovaného souboru mezi počítači lze použít přikaz rcp