Jak přidat vlastní blok

Přidání vlastního bloku ve formátu dxf


  1. editace souboru parts.dta

  2. vytvoření datového souboru (*.dta)

  3. vytvoření bloků.ad 1)

Doplnující údaje strukrury souboru parts.dta:typ řádku

b

blokjméno obrázku a dat

(png,dta)


obrázek součásti,


datový soubor velikostí a pohledů.označení součásti krátké

uvedeno v záhlaví listboxu.označení součásti dlouhé

vypisuje se v okně pod obrázkem


ad 2)

Doplnujíci údaje struktury datového souboru:


struktura údajů k dané

0: submenu pohledů

velikosti

2: názvy souborů (pouze jednou a na konci)data k dané velikosti

submenu pohledů


názvy souborů bez koncovkz dxf (počet názvů musí být stejný jako počet pohledů)


ad 3)

Bloky je možné kreslit v libovolném CAD systému, který umožńuje ukládat soubory
ve formátu dxf.

Součást musí být kreslena pomocí linek, oblouků a kružnic, tzn.entity typu
polyline, šrafy a kóty musí být rozbity.
Entity je nutné kreslit v následujících vrstvách:

čára

vrstva

tlustá

THICK

tenká

THIN

osy

AXES

neviditelná

HIDDEN


Barva a typ čáry jsou nepodstatné.

Vkladací bod součásti musí být umístěn do bodu 0,0.