Jak přidat vlastní součást

Přidání vlastní součásti sestává z těchto kroků:


  1. editace souboru parts.dta

  2. vytvoření datového souboru (*.dta)

  3. vytvoření programu pro generování součásti.


Jako nejlepší pomůcka poslouží studium souborů k již existujícím
součástem.


ad 1)

Strukrura souboru parts.dta:typ řádku

c

název skupiny součástí , je zobrazen alternativní obrázek


p

součást


e

konec souborujméno programu, obrázku a dat

(exe,png,dta)


používá se jedno označení pro program


generující součást, obrázek součásti,


a datový soubor velikostí.označení součásti krátké

uvedeno v záhlaví listboxu.označení součásti dlouhé

vypisuje se v okně pod obrázkem


Oddělovač mezi hodnotami je středník
Pokud je typem řádku skupina (c;), uvádí se jako druhá hodnota označení součásti krátké.


ad 2)

Struktura datového souboru:


označení normy

musí být uvedeno bez mezer, jako oddělovač slov


se používá podtržítko.velikosti
struktura údajů k dané

0: submenu

velikosti

1: data (pouze jednou a na konci)označení udajů

vypisuje se v okně pod obrázkem před vlastním generovánímdata k dané velikosti

jako ukončovací (nárazníkový) znak se používá znak "#"
ad 3)

nejdříve je nutné nakreslit v libovolném CAD systému obrázek součásti,
který se bude zobrazovat, a obrázek s označením jednotlivých bodů, které
se budou vypočítávat ze zadaných údajů a budou sloužit pro vlastní vykreslení
součásti.

Vytvoření obrázku *.png


Pod Widows lze sejmout obrazovku do clipbordu pomocí kláves Shift+PtrScr
Poté vložit do programu Paintbrush. Zde se obrázek upraví na rozměry
500x350 bodů. Pro konverzi do formátu png je použit program convert z Linuxu.


V Linuxu lze pro sejmutí obrazovky použít program xv. Uložit do formátu xpm.
Pro úpravu velikosti obrázku lze použít program xpaint. Následovně konvertovat
do formatu png programem convert.


Formát png je použit proto, že je vhodný pro vektorovou grafiku. Formáty
xpm, bmp vytvářejí příliš velké soubory. Formát jpg rozmazává přechody,
tzn. obrázek zešedne.

Velikost všech obrázků používaných programem parts je asi 200 kB, což
je proti programům běžících pod Windows a požívajících formát bmp zlomek
hodnoty.


Vytvoření programu pro generování součásti:


Jako polotovar lze použít soubor již existující součásti. Struktura
programu je velmi jednoduchá. Sestává z kontroly počtu vstupních
parametrů, čtení konfiguračního souboru parts.cfg, načtení vstupních
parametrů, výpočtu souřadnic jednotlivých bodů a vlastního generování.
Generování součástí sestává z generování záhlaví, generovaní
linek, kružnic a oblouků a generovaní zápatí. Co program při tom
konkrétně dělá je možné zjistit ze souboru write.c.
Matematické rutiny jsou obsaženy v souboru dr2D.c
Společné části programu jsou obsaženy v souboru common_csn.inc.