PoděkováníIng. Robertu Konečnému <rkone@smeral.cz>
za pomoc při kontrole údajů v tabulkách a nakreslení mnoha výkresů jako podkladů pro tvorbu programů.

Pracovníkům firmy SolidVision za cenné připomínky při vývoji 3D aplikace pro Solidworks