Jak vytvořit binární instalační soubory RPM


Vytvořit instalační soubor pro binarni distribuci programu je celkem jednuché.
V rozsáhlé dokumentaci na strankách www.rpm.org se ale autoři více věnují popisu jak vytářet distribuční soubory ze zdrojových souborů. K pochopení postupu je nutné tuto dokumentaci prostudovat, což je časově velmi náročné a mnohdy srovnatelné s časem pro vytvření vlastního programu. Následujíci postup je možné nalézt jen hledáním v archivech diskuzních skupin.

Prvním krokem je provést instalaci klasickým způsobem nakopírovaním do cílových adresářů nebo pomocí příkazu make install.

Poté vytvoříme soubor s koncovkou spec. Zde je uveden soubor pro program parts

---Begin parts.spec

Summary:Part generator for CAD sytems
Name:parts-prog
Version:1.6
Release:0
Source:parts-prog-src.tar.gz
Copyright:GNU-GPL
Group:Local
BuildArch: noarch
Packager:Cempirek Miloslav Ing <
mcemp@quick.cz>

%description
This program generates scripts for drawing
of standardized parts for different CAD systems

%files
%defattr(-, root, root)
/usr/local/bin/pinst
/usr/local/bin/parts


---End parts.spec

Soubory jsou umístěny v adresáři /usr/local/bin/pinst.Soubor /usr/local/bin/parts je spouštěcí skript.

Instalační balíček vytvoříme pod uživatelem root pomocí příkazu:

rpm -bb parts.spec

Tento příkaz může být součástí souboru Makefile
Z
de navíc je provedeno přesunutí vygenerovaného souboru na vhodnější místo
Použijeme pak příkaz make rpm

---Begin

rpm:
       rpm -bb parts.spec
       mv /usr/src/redhat/RPMS/noarch/parts-1.6-0.noarch.rpm ../output

---End

Pokud je instalční balíček závislý na předchozí instalaci jiného programu, umístíme před %files výraz:

Requires: program_xyz