DXF_BROWSER 1.0

Obsah:


screenshot

konfigurace a použití

downloadProgram umožňuje prohlížet adresáře obsahující soubory ve formátu dxf a vybraný soubor transformovat do zvoleného formátu nebo makrojazyka a vykreslit v mnoha CAD systémech
Ve srovnání s programem Generátor součástí je příprava výkresů jednodužší
a výkres může obsahovat více typů entit.a text

Ovládání programu:

Tlačitky (+) a (-) lze zvětšovat a zmenšovat pohled, pohybem myši při stlačeném
levém tlačítku pohled posouvat.
Tlačítko F2 vyvolává konfigurační dialog

Příprava výkresů:

Výkres může obsahovat následující typy entit:
POINT,LINE,CIRCLE,ARC,POLYLINE,LWPOLYLINE,TEXT,SOLID
každé entitě by měla být pořiřazena jedna z vrstev THICK,THIN,AXES,HIDDEN,TEXT
ostatní názvy vrstev jsou považovány za typ THIN
Entity POLYLINE a LWPOLYLINE jsou převedny na typ LINE a ARC a není uvažována
tloušťka čáry.Entita SOLID je převedena na několik objektů typu LINE
Pro názvy výkresů se doporučuje nepoužívat z důvodu slučitelnosti s operačním
systémen Linux mezery a české znaky. Mezery je možné nahradit znakem ( _ )

Vývoj programu a jeho použití se řídí licencí GNU.GPL